Σχεδιασμός UDG's

User Defined Graphics, σημαίνει ορισμένα από τον χρήστη γραφικά. Είναι χρήσιμα στο να εισάγουμε στα προγράμματά μας ειδικούς χαρακτήρες (όπως τα Ελληνικά γράμματα που λείπουν από το Λατινικό πληκτρολόγιο), ή να σχεδιάσουμε γραφικά για "απλά" παιχνίδια.

Κάθε χαρακτήρας αποτελείται από μια ομάδα 8x8 pixel's, πρέπει να σχεδιάσουμε σ' ένα τέτοιο πίνακα τον χαρακτήρα που θέλουμε, και μετά να βρούμε τον ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε γραμμή του (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα).Κάθε pixel στην γραμμή του, αντιστοιχεί σε μια δύναμη του 2, π.χ. το πρώτο είναι 2^7, το δεύτερο 2^6 μέχρι το όγδοο που είναι 2^0=1. Πρέπει να προσθέσουμε τους ακέραιους αυτούς όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα και το σύνολο των 8 αυτών ακεραίων που προκύπτουν, αποτελεί τα DATA του χαρακτήρα μας.

Αυτοί οι οκτώ αριθμοί αποθηκεύονται σε οκτώ θέσεις (bytes) στην RAM που αντιστοιχούν στον χαρακτήρα. Κάθε μια από αυτές τις θέσεις έχει μια διεύθυνση. Το πως "περνάμε" αυτά τα δεδομένα στο μηχάνημά μας, εξαρτάται από την Basic του μηχανήματος και την αρχιτεκτονική του.

ZX_Jim Greece

e-mail: dcotsos2015@gmail.com