Commodore 128, Scart 40/80 color (all in 1)

Η κατασκευή ενός καλωδίου "όλα σ' ένα" και όλα έγχρωμα, είναι σχετικά εύκολη υπόθεση, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει στο διαδίκτυο, την στιγμή που στο eBay πωλούνται Scart AV mode 40/80 μονόχρωμα!

Η αλήθεια είναι ότι για τον σχεδιασμό, χρειάζεται περισσότερη γνώση του σήματος που δίνει ο C128 από τα υπόλοιπα Micros. Οι λύσεις είναι δύο. Τα υλικά όπως και η συνδεσμολογία βρίσκονται στην παρακάτω εικόνα. Ο διακόπτης που προτείνω, είναι "δύο δρόμων" όπως αυτός που χρησιμοποίησα εγώ! 
1η κατασκευή:
Κάντε "κλικ" στην εικόνα
Το καλώδιο που κατασκεύασα εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Το βύσμα για την θύρα του κασετοφώνου είναι αυτοσχέδιο.

Κάντε "κλικ" στην εικόνα
Κάποιοι προτιμούν στο 80στηλο να έχουν μονόχρωμη εικόνα, αυτό γίνεται εύκολα αν αποσυνδέσουμε το βύσμα του κασετοφώνου (ακόμα και όταν το μηχάνημα είναι ανοικτό!!!), αλλά νομίζω ότι το GEOS σε υψηλή ανάλυση δείχνει καλύτερα έγχρωμο!!!

Κάντε "κλικ" στην εικόνα

2η κατασκευή:
Γι' αυτούς που θέλουν την βέλτιστη εικόνα σ' όλα τα mode, προτείνω την παρακάτω συνδεσμολογία, η οποία αντικαθιστά το AV40 με s-video40 σήμα:


Επειδή χρειάζονται 3 διακόπτες, τοποθέτησα 2 διακόπτες 2 δρόμων, ώστε να έχω επιπλέον επιλογή και για 80 mono:MSX, Φτιάξτε ένα BOOTABLE MENU μόνοι σας


Γράψτε σε MSX basic κάτι σαν το παρακάτω πρόγραμμα και σώστε το ως AUTOEXEC.BAS, το αρχείο θα φορτωθεί και θα εκτελεστεί αυτόματα, μόλις γίνει η εκκίνηση!
10 POKE -1,170
20 SCREEN 0:KEY OFF:COLOR 2,1
30 PRINT"[1] GAME NUMBER ONE"
40 PRINT"[2] GAME NUMBER TWO"
50 PRINT"[3] GAME NUMBER THREE"
60 LOCATE 20,20:PRINT"MAKE YOUR DECISION:";:A$=INPUT$(1)
70 IF A$="1" THEN RUN "GAME1.BAS"
80 IF A$="2"THEN RUN "GAME2.BAS"
90 IF A$="3"THEN BLOAD"GAME3.BIN",R
100 GOTO 60
Ενα παράδειγμα:

Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Ο κώδικας Basic μετά από LIST:

Κάντε "κλικ" στην εικόνα


MSX & MSX2, memory test program


Ενα πολύ εύκολο σε χρήση πρόγραμμα για έλεγχο της RAM & VideoRAM του MSX ή MSX2, είναι το TESTRAM 1.0, που μπορούμε να το βρούμε στην σελίδα www.alsoftware.com. Περιέχει κι' άλλα χρήσιμα εργαλεία!

MSX2 Philips VG8235, Drive Α: 720KΒ ή εξωτερικό B: 720ΚΒ

Ως γνωστό (στους κατόχους), ο VG8235 έχει θύρα για εξωτερικό drive 720KB, ενώ το εσωτερικό του είναι single side 360KB. Αυτό εκμεταλλευόμαστε για ν' αποκτήσουμε πρωτεύον Drive A: των 720ΚΒ, αρκεί όμως ν' αποσυνδέσουμε τελείως το δικό του.
Μπορούμε βέβαια, να το τοποθετήσουμε και εσωτερικά, αρκεί να προσθέσουμε στην παροχή ρεύματος και "γείωση" γιατί λείπει (προσοχή, το κίτρινο είναι αριστερά και το κόκκινο στα δεξιά).

Στην θύρα εξωτερικού drive συνδέουμε μια κλασική PC καλωδιοταινία 34 PIN, αφού πρώτα έχουμε αντιστρέψει την θέση των ΡΙΝ 10 και 12, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Στα μοντέλα VG8235/19 και κάτω, δεν χρειάζεται τίποτ' άλλο, στα μοντέλα VG8235/20 και πάνω, χρειάζεται να προσθέσουμε μια σύνδεση μεταξύ PIN6 του CN3 και PIN10 του CN15, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Αν θέλουμε απλά ένα Β: drive 720KB, απλά συνδέουμε με την καλωδιοταινία όπως είναι στην θύρα, αρκεί με κάποιο τρόπο να δώσουμε τροφοδοσία στο εξωτερικό drive (π.χ. από ένα παλαιό τροφοδοτικό PC, ή μικρό τροφοδοτικό για εξωτερικό δίσκο).

Tip
Για να οριστεί "ενεργό" κάποιο drive μέσα από την BASIC, χρησιμοποιούμε την εντολή POKE:
POKE &hf247,0 default το Α:
POKE &hf247,1 default το B:

ZX Spectrum, S-Video / Scart


Καλή και εύκολη η μετατροπή σε σήμα AV Composite, αλλά η ποιότητα δεν είναι καλή σε αρκετά σύγχρονη τηλεόραση. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να ξεχάσουμε το RF και το AV και να κάνουμε την παρακάτω μετατροπή:

Κάντε "κλικ" στην εικόνα
Τώρα ίσως αναρωτηθείτε ότι η τηλεόρασή σας δεν έχει είσοδο s-video, όμως έχεις είσοδο scart, σ' αυτή την περίπτωση αγοράζετε ή κατασκευάζετε μετατροπέα s-video to scart:

Κάντε "κλικ" στην εικόνα
Εναλλακτικά μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας την συνδεσμολογία από εδώ.

msx2, αντικατάσταση drive με PC floppy


Αν το MSX2 έχει floppy 720K (όλα δηλαδή εκτός του Philips nms8235, στο οποίο όμως μπορούμε να βάλουμε εξωτερικό 720K...), είναι εύκολη η αντικατάσταση του με PC floppy, το παρακάτω σχεδιάγραμμα δοκιμάστηκε σ' ένα Philips NMS8280 με απόλυτη επιτυχία... (οι γειώσεις που είναι τα γκρι ΡΙΝ, δεν έχουν σχεδιαστεί.....)

Για το drive A: θα πρέπει να "ορίσετε" το disk drive σε DS0, αυτό γίνεται είτε με τους ακροδέκτες (αν έχει), είτε μ' αλλαγή (με κολλητήρι) της "γέφυρας" στην πλακέτα του drive. Από το εργοστάσιο όλα τα PC Drive είναι ρυθμισμένα ως DS1. 

ZX Spectrum 48K, σύνδεση Joystick τύπου atari


Τέρμα στα "επικίνδυνα" joystick interface, μπορείτε εύκολα ν' αποκτήσετε δύο θύρες συμβατές με Sinclair Interface II και συμβατές με οποιοδήποτε συμβατό atari joystick.


Εγώ προτίμησα την έκδοση Plus γιατί προσφέρει εσωτερικά τον απαραίτητο χώρο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην αλλοιώνει την αρχική κατασκευή.

Τα ΚΒ1 και ΚΒ2 είναι οι επαφές του πληκτρολογίου και είναι εύκολο να βρεθούν στην πλακέτα. Το σχέδιο τις δείχνει από την κάτω πλευρά που είναι εύκολο να γίνουν οι ενώσεις!  

MSX, φόρτωση rom cartridge παιχνιδιών από αρχείo .rom

Τα παιχνίδια που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον στα MSX, είναι αυτά που έχουν κυκλοφορήσει σε rom cartridge. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα μετατροπής, τα οποία δεν έχουν πολλές φορές το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Εχω δοκιμάσει όλα τα προγράμματα μετατροπής και κατέληξα στα παρακάτω δύο, χρειάζονται γραμμή εντολών DOS αλλά είναι εύκολα στην χρήση.

Τα προγράμματα είναι msxr2b και msxwav, αν δεν μπορείτε να τα βρείτε μέσω google (απίθανο βέβαια), απλά στείλτε μου ένα e-mail να σας τα στείλω, είναι δωρεάν διανομής από τους "κατασκευαστές".

msxr2b
Στην γραμμή εντολών γράφουμε: MSXR2B romfile.rom  
Θα δημιουργήσει αρχείο με ίδιο όνομα αλλά με κατάληξη ΒΙΝ. Για rom 8Κ και 16Κ δημιουργεί ένα αρχείο, για rom 32Κ δημιουργεί 2 αρχεία, για μεγαλύτερες rom δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια μετατροπή αφού δεν χωρούν στην RAM.

  
msxwav
Στην γραμμή εντολών γράφουμε: msxwav file.bin file.wav filename
H πρώτη παράμετρος είναι το όνομα του αρχείου ΒΙΝ, η δεύτερη το νέο όνομα του αρχείου ήχου και η τρίτη το όνομα που θα έχει το αρχείο όταν φορτώνεται.Αφού έχουμε έτοιμα τα αρχεία WAV, προτιμότερο είναι να τα μεταφέρουμε σε audioCD ή mp3Player και όχι σε κασέτα. Τα αρχεία "τρέχουν" στον MSX, 
για ένα αρχείο:
BLOAD"cas:",R
Για δύο αρχεία:
BLOAD"cas:",R: BLOAD"cas:",R

Αντικατάσταση RAM chip και συμβατότητεςΣτην ατυχή περίπτωση που το micro μας θέλει αλλαγή σε κάποιο chip ram, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε του συμβατούς τύπους. 
Ο παρακάτω κατάλογος αφορά μνήμες DIP16 ZX Spectrum, Commodore, Amstrad κ.α.

Γενικά, μπορούμε να τοποθετήσουμε μνήμη με μικρότερο access time (π.χ. 120ns), όχι όμως μεγαλύτερο. Σ' αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να βρούμε το "datasheet" του chip.


64K X 1 BIT DYNAMIC RAM: C64 I/II, ZX128K/+2 grey, Sinclair QL, CPC464/664/6128 κ.α.

DRAM 200ns:
HM4864-3
HM4864P-3
HM4864AP-3
µPD4164-2
M5K416NS-20
MK4564N-20
MSM3764-20
M3764-20RS
MN4164P-20
HYB4164-3
LH2164-Z1
TMM4164AP-20
TMS4164-20NL

DRAM 150ns:
MB8264-15-P-G
MB8264A-15
HM4864-2
MT4264-2
µPD4164C-15
MSM3764-15RS
LH2164-15
TMM4164P-3
MK4564N-15

Γενικά, οι συμβατοί 64Kbit τύποι είναι:

HM4864  Hitachi
HM4864A  Hitachi
µPD4164 NEC
M5K416 Mitsubishi
MK4564 Mostek
MSM3764  Oki
MN4164 Matsushita (Panasonic)
HYB4164   Siemens
LH2164 Sharp
TMM4164  Toshiba
TMM4164A  Toshiba
TMS4164  Texas Instruments
MB8264 Fujitsu
MB8264A  Fujitsu
MT4264 Micron32K X 4 BIT DYNAMIC RAM: ΖX48K(upper RAM) κ.α.

Τα micros με τέτοιες μνήμες είναι όλα χρονισμένα στα 200ns, άρα βάζουμε όποιο βρούμε :)
SM3732  Oki
MTI4532  Texas
TMS4532
Τα τσιπ αυτού του τύπου δεν είναι πάντα συμβατά μεταξύ τους, δείτε και εδώ.


16,384-BIT DRAM: ZX16K, ΖX48K(low RAM) κ.α.

4116-15
MB8116
D416C
MM5290N


64K X 4 BIT DYNAMIC RAM: ZX128K+2A/+2B/+3, C64c, C64G, coco3 κ.α.

41464
MT4067
Και είναι 150ns και κάτω, ενώ τα 8bit μηχανήματα είναι στα 200 ή 150ns :)

C64, εντολή PRINT AT

Ξεχάστε τα ατελείωτα PRINT CHR$32 ή PRINT CHR$8 για να τοποθετήσετε κάτι στην οθόνη του 64, 

αυτό, κάνει σπατάλη στην πολύτιμη μνήμη του 64 που χρειάζεται σε σοβαρές εφαρμογές....

Το παρακάτω πρόγραμμα, ενσωματώνει κώδικα μηχανής στα προγράμματά σας και "εισάγει" μια νέα εντολή, μια βασική εντολή που λείπει από την Basic του C64. Παρουσιάστηκε βέβαια πολύ αργά, τον Νοέμβριο του 1991, στο PIXEL No 82.

Αλλάζοντας την τιμή της μεταβλητής PRAT, αλλάζουμε την θέση αποθήκευσης του κώδικα στην μνήμη. 

Η εντολή καλείται με:
SYS PRAT, γραμμή, στήλη, παράσταση

όπου "γραμμή" και "στήλη", οι επιθυμητές γραμμή και στήλη που θέλουμε τον δρομέα και όπου "παράσταση", η παράσταση όπως θα γραφόταν στην κλασική PRINT.

10 REM ** PRINT AT **
20 PRAT=52992
30 FOR I=PRAT TO PRAT+27: READ J: POKE I, J: NEXT I
40 DATA 32,253,174,32,158,183,138,72,32,253,174,32,158,183
50 DATA 138,168,104,170,24,32,10,229,32,253,174,76,160,170

ZX Spectrum 128K +3, 710Kb με Disk Drive 3.5"


Ο plus3 εφοδιασμένος με 3.5'' Drive, δεν χρειάζεται κάποια άλλη παρέμβαση για να "διαβάσει" δισκέτες με format 710Kb. Απλά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να "φορμάρουμε" τέτοιες δισκέτες για μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι με την χρήση του Disc Util v5.04 !!!


Η δισκέτα του (την οποία την γράφουμε σε PC με χρήση του CPCDiscXP) είναι αυτόματης εκτέλεσης (απλά πατάτε το "LOADER"), μας εμφανίζει το menu επιλογών. Εχει αρκετές χρήσιμες ρουτίνες, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει το "FORMAT":


Αφού επιλέξουμε "2" μας εμφανίζει τα διαθέσιμα format (και δεν είναι λίγα). Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το "9".


Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν από το WOS και βρίσκεται εδώ.
Αν θέλετε έτοιμα αρχεία .DSK 710Kb με παιχνίδια, θα βρείτε αρκετά εδώ.
Tandy CoCo & Dragon32, mod PC joystick


Τα συστήματα αυτά, δεν έχουν τον κλασικό Joystick controller, χρειάζονται ροοστάτες και όχι πλήκτρα. Αυτά που ταιριάζουν περισσότερο είναι τα αναλογικά PC joystick, με το 15pin βύσμα.Παίρνουμε ένα PC Joystick της αρεσκείας μας και αφαιρούμε την πλακέτα του, αφήνουμε μόνο τους ροοστάτες, όπως εικονίζεται στη παρακάτω φώτο.
Οι συνδέσεις που θα κάνουμε φαίνονται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, ο Dragon έχει ένα PIN λιγότερο γιατί χρησιμοποιεί ένα button, κατ' άλλα είναι συμβατά. Οι συνδέσεις των button δεν φαίνονται, αλλά είναι προφανείς. 


Οι συνδέσεις στους ροοστάτες, είναι όπως φαίνεται το joystick εσωτερικά (ακριβώς όπως η πρώτη φωτογραφία).

ΖΧ Spectrum 128Κ +2/+3, adapt Atari Joystick

Ως γνωστό, τα plus2 και plus3 δέχονται μόνο SJS1 Joystick, τα οποία στις μέρες μας είναι δυσεύρετα. Αυτός ο αντάπτορας είναι σχετικά εύκολος στην κατασκευή και φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.


Amstrad CPC, RGB scart

Εχουν δημοσιευτεί πολλά σχέδια γι' αυτό το καλώδιο, κανένα όμως δεν παρέχει τέλειο σήμα σ' όλες τις νέας τεχνολογίας τηλεοράσεις!
Το "μυστικό" είναι προφανές στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί!
Βέβαια, θα χρειαστούμε "νέα" τροφοδοσία στον CPC μας, την οποία μπορούμε να την έχουμε απ' ένα τροφοδοτικό PC. Οι πολικότητες φαίνονται στο σχεδιάγραμμα.

Commodore 64/128, s-video/scart
Προσφέρει πιο σταθερή εικόνα και πιο "ζωντανά" χρώματα. Το βύσμα δεν είναι το κλασικό 8ΡΙΝ DIN, αλλά μπορείτε να αφαιρέσετε τα ΡΙΝ 7 και 8, για να ταιριάζει!


ZX Spectrum +3, αντικατάσταση Disk Drive 3.5"


Πλέον οι δισκέτες 3" είναι δυσεύρετες και "δύσκολες" στην εγγραφή τους από σύγχρονο υπολογιστή. Η αντικατάσταση του drive 3" με 3.5" μοιάζει επιτακτική. 

Δεν χρειάζεται ειδικές γνώσεις, μόνο μεράκι κι' ένα drive από τον παρακάτω κατάλογο:


Τα παραπάνω μοντέλα είναι αυτά που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία, υπάρχουν κι' άλλα, αλλά θέλει και το σχετικό "ψάξιμο"....


Μαζί με το drive θα χρειαστεί κι' ένα κομμάτι πλαστικό, για να καλυφθεί το κενό που "αφήνει" στο κάτω μέρος το νέο drive. Εγώ έκοψα το "ριγέ" κομμάτι που "εξέχει" από θήκη για CD. Το τοποθετούμε με "ζεστή" σιλικόνη όπως φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία (με πράσινο χρώμα).


Μ' ένα "λαμαρινοψάλιδο" κόβουμε τις δεξιές υποδοχές για βίδες και τις "στραβώνουμε" προς τα κάτω. Ο σκοπός είναι να μπαίνουν στις θέσεις των πλαϊνών θέσεων για βίδες του κέλυφους. Για να το πετύχουμε αυτό, θα χρειαστούν μερικά κοψίματα ακόμα.... Πρέπει να γίνουν "τετραγωνισμένα" όπως στην φωτογραφία και να κρατάνε το drive σε ευθεία θέση.


Το μέταλλο που υπάρχει εσωτερικά για την στήριξη του drive 3" στο αριστερό μέρος, θα τοποθετηθεί ανάποδα, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.
 Και για να "χωράνε" οι βίδες του, πρέπει να ανοίξουμε τρύπες στο κάτω μέρος του drive, όπως φαίνεται στην παρακάτω φώτο:


Το μόνο που αλλάζει εσωτερικά του +3, είναι η καλωδιοταινία. Θα πρέπει να έχουμε προμηθευτεί ένα "βύσμα" για PC drive, ή ν' αφαιρέσουμε ένα τέτοιο από άλλη καλωδιοταινία.


Χωρίζουμε τα πρώτα 6 καλώδια και τα τοποθετούμε ανάποδα με δύο κενά στο "χώρισμα" που κάναμε, όπως φαίνεται στην φωτογραφία.


 Πρέπει να κάνουμε και 2 βραχυκυκλώματα, το αριστερό είναι για το ready signal (που χρειάζεται, αλλά ο +3 δεν θα καταλαβαίνει ότι λείπει η δισκέτα και θα εμφανίζει λάθος μήνυμα λάθους εάν λείπει η δισκέτα....) και το δεύτερο είναι για να "ορίζει" το drive σαν "Α:" οδηγό δισκέτας.
Αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε και την δεύτερη πλευρά της δισκέτας, θα πρέπει στα "πράσινα" πινάκια, να συνδέσουμε ένα διακόπτη on-off (όταν είναι στο on "βλέπει" την δεύτερη πλευρά της δισκέτας), δεν το συστήνω γιατί θα πρέπει να ανοίξουμε τρύπα στα πλαστικά του μηχανήματος....


Τέλος, μένει η τροφοδοσία ρεύματος που είναι ακριβώς ανάποδα!!! Κόβουμε το πλαστικό ασφαλείας στην υποδοχή του drive και τοποθετούμε το βύσμα ανάποδα, όπως απεικονίζεται παραπάνω.


Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό, έχει ένα κενό στην πρόσοψη όπως φαίνεται, αλλά είναι μικρό το "κακό". Ισως κάποιος να φτιάξει αυτοσχέδια πλαστική πρόσοψη.... :D
 

 

ZX_Jim Greece

e-mail: dcotsos2015@gmail.com