Ενίσχυση σήματος Video / Audio

Πολλές φορές το σήμα είναι "αδύναμο" (κάτω από 1 Volt) και θέλουμε να του δώσουμε λίγο ενίσχυση (περισσότερη φωτεινότητα αν πρόκειται για τηλεοπτικό σήμα), το παρακάτω κύκλωμα είναι δοκιμασμένο σε κανάλια χρώματος RGB, σε σήμα AV και σε σήμα ήχου.

ZX_Jim Greece

e-mail: dcotsos2015@gmail.com