Μειώστε την τάση...

 
Πολλές φορές έχουμε διαθέσιμη μια τάση, αλλά είναι μεγαλύτερη απ' ότι θέλουμε. Σ' αυτή την περίπτωση, το διπλανό σχεδιάγραμμα με τον τύπο υπολογισμού, είναι αρκετά χρήσιμα!
Βέβαια, αν η συνολική αντίσταση του κυκλώματος που θέλουμε να τροφοδοτήσουμε, είναι γνωστή (αν δηλαδή η R2 είναι γνωστή), αρκεί μια αντίσταση σε σειρά.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το PIN16 του SCART, η συνολική αντίσταση του είναι 75ohm, άρα, αρκεί να γνωρίζουμε την τάση που δίνει ο υπολογιστής μας στο RGB βύσμα του.
 

ZX_Jim Greece

e-mail: dcotsos2015@gmail.com